Tackla ett nybygge

När någon får för sig att bygga ett nytt hus blir ofta många firmor inkopplade. Beroende på hur stor entreprenad man har och vilka expertiser firman kan erbjuda i olika skeden kan man antingen ta över hela projektet, stora aspekter av det eller bara en av delarna.

Totalentreprenaden

De som kan hantera både projekteringen och utförandet av arbetena från grunden till färdigt hus kallas för totalentreprenader. Beställaren anger ett funktionskrav och entreprenadens första uppgift är att utreda och projektera arbetsutförandet så de kan uppfylla det funktionskrav som ställts. Entreprenören följer regel ABT 06. Om det dock förefaller att beställaren föreskriver delar av arbetsutförandet med specifika tekniska lösningar ska entreprenören endast utföra arbete på det sätt beställaren anvisat. Men endast om det är möjligt att utföra detta fackmässigt. Om det visar sig att beställaren angivit något som inte följer de miljöprinciper som förväntas upprätthållas idag är det viktigt att hänvisa dem till de rätta platserna där sådan information kan erhållas.

Utförandeentreprenad

Som en utförandeentreprenad tar man ansvaret för själva utförandet medan beställaren själv står för projekteringen. Alternativt har de anlitat en arkitekt som sköter den delen. I detta fall saknas funktionskraven som ställs på en totalentreprenad, men utförandet måste fortfarande vara fackmässigt. Ansvaret för funktionsduglighet ligger i detta fall inte på entreprenören utan på den part som faktiskt utfört projekteringen. Så länge entreprenören följer ritningen och utför arbetet fackmässigt har denne gjort sin del. Beställaren är i sin tur ansvarig för att entreprenaden uppfyller den avsedda funktionen. Detta betyder att beställaren inte bara har ett viktigt ansvar i projekteringen av entreprenaden utan även behöver inspektera arbetet under utförandet för att det överensstämmer med underlaget som tagits fram.

Tips till byggföretagen

Som byggföretag så gäller det att vara uppdaterad då det gäller verktyg, maskiner och annat som man behöver i arbetet. Har man precis startat sitt företag så kan det vara kostsamt att köpa på sig alla maskiner och verktyg på en gång.

Innan man kanske köpt på sig det man är i behov av så finns det företag som hyr ut maskiner och verktyg, ta dig en titt här om det kan intressera. Det kan vara så att man inte har något stort behov av olika byggmaskiner så det räcker med att man hyr in dessa vid behov. Det är bättre att lägga krut på annat som företaget är i behov av.

Allt eftersom företaget växer så kommer maskinparken att öka, som byggarbetare så är man i behov av riktigt bra verktyg då det är en väldig skillnad mot för att hålla på och snickra lite hemma. Det dagliga arbetet kräver att det är professionella verktyg som håller för det man dagligen arbetar med. Köp billigt köp dyrt brukar det heta.

Som byggföretag så är det en stor fördel att utföra bra arbeten, detta kan i annat fall skada rycket för företaget och man tappar jobb på att slarva och göra dåliga jobb. Se till att ha kompetent personal inom företag som är duktiga på det de gör och utför sin arbeten väl.

Internetnärvaro för entreprenörer

Världen har blivit mycket mer digitaliserad på förhållandevis kort tid. Många entreprenörer som är verksam idag var även det när företag först började se fördelarna med att kunna skicka och ta emot e-post. Att inte ha en närvaro på nätet idag kan betyda att man går miste om många potentiella kunder.

Precis som vilket företag som helst idag är det viktigt för en entreprenör att etablera en tydlig internetnärvaro. Enligt undersökningar utförda av Kantar Sifo vänder sig Svenskar till internet för att hitta varor och tjänster. Men samtidigt har det konstaterats att nästan hälften av småföretagen i Sverige inte har en egen webbplats.

Till skillnad från alla varor som fritt säljs online idag arbetar entreprenörer väldigt lokalt. Någon som bor i Kiruna tänker ju inte två gånger på att skicka efter något från en butik i Malmö, men om samma person behöver hjälp av en entreprenadfirma vänder de sig alltid till någon som är verksam inom kommunen. När då denna person söker efter en entreprenadfirma att anlita kommer de kanske göra en sökning på ”entreprenad Kiruna”. Och den entreprenad i Kiruna som inte har ett webbplats kommer nästan garanterat att gå miste om detta jobb.

Det behövs inga specialkunskaper att sätta upp ett webbplats idag då detta är en tjänst som lätt kan köpas. Företag som SiteDirect kan snabbt och enkelt bygga upp en fungerade webbplats åt en som man sedan kan fylla med alla tjänster man kan tillhandahålla och alla olika sätt privatpersoner och företag kan komma i kontakt med en.

Det går självfallet att med enkla tips och lite eget arbete bygga upp en sajt helt själv också. Men tänk på att webbplatsen många gånger kommer vara det första intrycket man ger till en potentiell kund. Därför är det så viktigt att få ett professionellt utseende på den.

Renovera befintlig lokaler

Som företagare så kanske man äger sin egna fastighet med tillhörande verkstad och lagerbyggnader. Det kanske har kommit till en punkt då man måste renovera befintliga lokaler. Som vi alla vet så kommer den dagen förr eller senare och det är bara att ta tjuren vid hornen och åtgärda.

Det gäller att man som företag varit väl förberedd på detta och budgeterat för en eventuell renovering. Många gånger kan det bli en kostsam historia om det är stora byggnader som måste renoveras. Som tur är så finns det bra och smidiga lösningar för att få det hela lite billigare. Att använda sig av plåt av hög kvalité för både ytter- och innerväggar i lagerbyggnader så kan man sänka renoveringskostnaderna rejält.

Det kan även vara läge för att fundera om man ska bygga ut då man ändå ska renovera och fixa till. Finns det ett behov för större lokaler så kan det vara en fördel att göra detta i samband med renoveringen så företaget får den plats som man kan vara i behov av. Även om kostnaderna ökar i och med en utbyggnad så får man tänka i ett längre perspektiv då företaget växer och får behov av mer yta.

Planering är allt då man ska renovera eller bygga om och till. Det kan vara en fördel att involvera några ur arbetsstyrkan i en grupp som får vara med och planera allt. Ställ frågan vilka behov som finns och vad som man bör tänka på för att få så effektiva lokaler som möjligt. De som dagligen ska arbeta i lokalerna kan ha många bra infallsvinklar på saker och ting i en ny eller renoverad byggnad.

Skyddsutrustning i speciella miljöer

Oavsett vad vi arbetar med så ska vi vara rädda om oss och skydda oss om vi är i speciellt utsatta miljöer. Arbetsmiljön är en viktig del i vårt dagliga arbete och vissa yrken är mer utsatta än andra. Som anställd så har man rätt till adekvat utrustning för att kunna utföra sitt yrke.

Även om riskerna ska begränsas från arbetsgivaren så finns det tillfällen då man är tvungen att använda sig av personlig skyddsutrustning i arbetet. Det kan vara vid speciella tillfällen då man utsätter sig för extra stor fara som man är tvungen att använda sig av skyddsutrustning.

Hörselskydd

I bullriga miljöer så är det viktigt att man har hörselskydd som fungerar för den miljö man befinner sig i. Det finns bra produkter idag som skyddar din hörsel vid höga ljud. Det ska framförallt vara bekvämt att använda dessa hjälpmedel som hörselskydd är. Arbetar man en hel dag med höga ljudnivåer så gäller det att man har bekväma hörselskydd.

Skyddsskor

Skyddsskor är bra att använda om man arbetar med tunga saker. Med stålhätta så skyddas fötterna ifall något tungt skulle ramla ner och träffa foten. Det brukar vara rejäla kängor som är tåliga mot det mesta. Det finns olika typer av skyddsskor för olika typer av arbeten, se till att använda rätt sorts skyddssko för det arbete som ska utföras.

Skyddskläder

Det räcker inte med vanliga arbetskläder ibland, man kan vara tvungen att ytterligare ta på sig skyddskläder för att minimera riskerna att skada sig. Se till att använda rätt sorts skyddskläder för det arbete som ska utföras. Det ska vara funktionella kläder som inte stör utförandet av arbetet.

Skyddshjälm

Många arbetsplatser kräver alla som vistas där att bära skyddshjälm. Detta är inte något som ska tas som en rekommendation utan ett allvarligt krav. Allt från allvarliga skador till dödsfall har skett när personer har valt att strunta i denna regel. En skyddshjälm är utvecklad för att absorbera hårda slag, som från ett fallande föremål, vara svårgenomträngligt och resistent mot eld.

Skyddshandskar

Händerna är utsatt för många risker i en rad olika jobb. När det finns specifika och allvarliga risker är det vanligt att skyddshandskar krävs av dem som utför arbetet. Det gäller dock att rätt handskar används. Använder man exempelvis för stora handskar kan risken att man fastnar i rörliga maskindelar öka, eller helt enkelt göra säkert arbete svårare.

Skyddsutrustning

Många jobb kräver utrustning utöver det du har närmast kroppen. På höga höjder behövs sele så du inte kan ramla ned och skada dig, för den som ska vara i vattnet behövs syre och de som ska vara i miljöer där luften kan vara skadlig behövs masker. För de som är i farliga miljöer behövs alla sakerna på samma gång, såsom brandmän och sanerare.

Att tänka på byggmaterialet

Som entreprenör har man ett ansvar att använda rätt material i rätt situationer. Byter man material på grund av tillgänglighet, kostnad eller någon annan anledning, kan det betyda problem i framtiden.

Till att börja med behöver man ju använda material som verkligen håller för de projekt de ska användas till. Byggmaterial utsätts för en mängd stress och måste kunna stå år ut och år in utan att ge vika. Detta är ju anledningen till att dessa material stresstestat ordentligt. Ibland kan det även finnas anledningar att testa dem vid upprättandet av mer ovanliga konstruktioner. En typ av test som kan utföras är med så kallade trådtöjningsgivare, baserad på gedigen teknologi och mäter mer eller mindre förändring i resistens beroende på hur ett material töjs.

Byggmaterial är något som bör ses över utifrån många olika perspektiv. Ett som är på tal allt oftare på senare tid är ju miljöperspektivet. Allt material man använder måste komma från någonstans och när vi använder naturresurser för att få fram byggmaterial har det alltid någon form av inverkan. Något som gemene man sällan är väldigt informerad om men entreprenadfirmor vet mycket väl, är att utökad infrastruktur och tillväxt i stadsmiljöer är något som kräver enorma mängder sand, grus och sten. Det är av stor vikt att vi tänker på hållbar tillväxt i dessa områden.

Kostnaden är som sagt en faktor och något man inte bara behöver se till när det gäller sina egna utgifter utan även ur kundens. Kan inte kunden acceptera att man använder ett dyrare material kan man ju inte byta till ett billigare som istället löper risken att inte hålla för den stress det kommer att utsättas för. Användning av undermåliga material är något man inte ska författa sig med och det är något man bör informera sina kunder om så de förstår varför de kanske behöver spendera mer än de först tänkt.

Bygga ut, bygga om, bygga till

Som företagare så kanske man idag sitter med en fastighet som inte är speciellt anpassad efter den verksamhet man bedriver. Det kanske gjorde det en gång i tiden då verksamheten så annorlunda ut. Idag så kan det ha moderniserats så att man inte är i behov av samma lokaler eller så att man växt som företag så därför så skulle det behövas byggas ut för att få de lokaler som företaget idag behöver.

Om ni ska renovera den befintliga lokalen så gäller det att kolla upp vilka regler som gäller för den typ av verksamhet som bedrivs. Är det några speciella föreskrifter som måste följas så är det viktigt att allt blir rätt från början. Är det utbyggnad det är frågan om så ska även ett bygglov ansökas för detta. Hos Boverket finns det mer information angående detta. Ta kontakt med er kommun för att ansöka om bygglov och även om ni har andra frågeställningar angående er byggnation av lokaler.

Har ni befintlig kunskap inom företaget för att renovera och bygga om och till så kanske det kan vara en bra lösning. I annat fall så finns det duktiga entreprenörer som gladeligen tar på sig dessa typ av arbeten. Du kan tipsa den hantverkare som anlitas om ett bra företag med tak- och väggplåt som finns att hitta hos Falsat. Ta kontakt med det företaget och be om offert till ert bygge på någon form av takbeläggning som säkert skulle fungerar för er ut- eller tillbyggnad eller om ni enbart planerar att lägga om taket.

Livet som skogsägare

Vid köp av vissa fastigheter idag kan det vara så att det tillkommer en bit skog som tillhör fastigheten. Oftast så kan det vara gamla jordbruksfastigheter där verksamheten har lagts ner och de byggnader som tillhör fastigheten säljs vidare. Oavsett vilken storlek som du har på din skog så är du en skogsägare och detta drivs oftast som enskild firma eller annan företagsform.

Det gäller att se till och ta hand om den skog man äger, det behöver gallras och kanske avverkas i vissa områden. Är det mycket skog som finns så kanske det till ock med kan vara värt att införskaffa maskiner som tar hand om en del av arbetet med den skog som finns. Man kan också anlita personer som redan har en skogsmaskin för att utföra avverkning och det som tillhör detta.

Beroende hur mycket det är frågan om i mängd så kanske de träd som fälls är för eget bruk med uppvärmning av det fastigheter som finns på gården. Är det mycket skog som fälls så kan det säljas vidare och man gör en vinst på det man säljer. Det finns en efterfrågan på timmer och det kan vara mycket gynnsamt att avverka och sälja större partier idag.

Återplantera där det har avverkats så efterkommande generationer också får sin del av kakan som skogen ger. Sverige har och är en stor skogsnation och det gäller att alla oavsett storlek vid ägande av skog tar vara på den på rätt sätt.

Leverera tjänster till offentlig sektor

Stora jobb innebär oftast både stora pengar och utmaningar. När man levererar tjänster till privatpersoner går jobb sällan upp till riktigt stora skalor. Det kan dock bli väldigt stora när man levererar tjänster till offentlig sektor. För de som ännu inte gjort detta men flörtat med idén tänkte vi tipsa om hur detta går till.

Processen – steg för steg

När en offentlig aktör behöver köpa in en vara eller tjänst går de igenom en process kallat offentlig upphandling. Detta regleras av tydliga lagar och riktlinjer och ser ut som följer:

  1. Annons. Den upphandlande myndigheten lägger ut en annons på en sajt som denna.
  2. Förfrågningsunderlag. I det tillhörande dokumentet beskrivs vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på varan/tjänsten och leverantören.
  3. Anbud. Intresserande företag lämnar in sitt anbud och tävlar sinsemellan om att bli leverantör.
  4. Utvärdering. Myndigheten utvärderar sedan alla de anbud som kommit in.
  5. Tilldelningsbeslut. Myndigheten beslutar om vilket företag som vinner upphandlingen.
  6. Överklagande. Om någon av de andra som lämnad anbud vill överklaga beslutet går detta att göra nu.
  7. Avtal. Efter eventuella överklaganden tecknar myndigheten ett avtal med det vinnande företaget.

Att vinna en upphandling

Till skillnad från när man lämnar in ett anbud till ett annat företag om att bli leverantör finns det inget utrymme för förhandling i offentlig upphandling. Detta understryker vikten av att lämna sitt absolut bästa anbud direkt och inte förvänta sig förhandla fram en kompromiss. Eftersom det inte finns en andra chans är det rekommenderat att ta hjälp från någon som kan offentlig upphandling när man är helt ny till processen. De kan hjälpa en att formulera ett korrekt anbud och se till att man gör det så konkurrenskraftigt som möjligt.

Offentliga uppgifter

Offentlig upphandling är offentlig på mer än ett sätt. Det är fullt möjligt att ta del av tidigare upphandlingar och anbud för dessa. Allt anses vara offentliga uppgifter och medan man kan begära sekretess av eventuella känsliga uppgifter finns ingen garanti för att dessa kommer att sekretessbelagda. Myndigheterna har inget krav på sig att uppfylla dessa förfrågningar, men kan man göra det klart och tydligt varför en del uppgifter skulle kunna skada ens verksamhet om de skulle lämnas ut kommer myndigheten åtminstone överväga denna förfrågning.

Rätt verktyg för jobbet

Att jobba som entreprenad betyder att man får en hel del variation i sina arbetsuppgifter, åtminstone utslaget på sikt. Naturligtvis kommer det finnas många jobb man utför om och om igen för olika kunder, men i det stora hela kan man som entreprenad erbjuda många olika typer av tjänster i flera områden.

Det absolut viktigaste verktyget man har i företaget är personalen. Det gäller att ha kunniga och flitiga medarbetare om man skapa sig ett gott rykte, få in fler kunder och växa företaget. Ju fler projekt man vill kunna ta sig an desto mer kompetens behöver man ju i företaget. Som tur är behöver man ju dock inte kunna göra allt för att arbeta som entreprenad tack vare att man många gånger lika gärna kan använda sig av underentreprenader och underleverantörer för speciella projekt.

Lite på samma sätt kan man tänka sig de fysiska verktyg och maskiner man behöver för att kunna utföra alla potentiella jobb man tar sig an. Det finns många situationer där man behöver ett specifikt verktyg eller en specifik maskin, men det verktyget eller maskiner har man sedan nästan ingen användning för i alla andra arbetet man utför. Det är ju av denna anledning företag som AMAS alltid kan ge en alternativet att köpa, hyra eller leasa de verktyg man behöver.

Just leasingen har varit ett alternativ många har funnit varit praktiskt. I en artikel på sajten Entreprenad menar man att hundratals miljoner kronor betalas i onödan varje år av Svenska entreprenadföretag som väljer att köpa sin utrustning. Där poängterar man bland annat att vid leasing är hyran helt avdragsgill, vilket sänker det beskattningsbara resultatet, företaget behöver inte binda sitt kapital och kan använda rörelsekapitalet mer effektivt och att företaget heller inte behöver ansvara för restvärdet av maskinen eller utrustningen vid leasing.